o sekcji

Wrocławska sekcja iaido powstała w październiku 2011 roku z inicjatywy Mirelli Stern.

Sekcja jest  związana  Polskim Stowarzyszeniem Iaido. Osoby ćwiczące i zdające egzaminy w naszej sekcji otrzymują certyfikaty potwierdzające stopień posiadany przez daną osobę. Są one rejestrowane w Polskim Związku Kendo, zrzeszonym w ramach Europejskiej Federacji Kendo.

Każda z osób systematycznie ćwiczących, biorąca udział w zgrupowaniach szkoleniowych w Polsce i za granicą, ma również szansę na karierę sportową. Może ubiegać się o przyjęcie do kadry narodowej, corocznie powoływanej i weryfikowanej przez komisję techniczną PZK.

W sierpniu 2013 roku  Inoue Sensei  nadał sekcji nazwę Renshinkan

07.03.2014 wrocławska sekcja iaido weszła w struktury organizacyjne Fundacji Przyjaźni Polsko – Japońskiej NAMI jako Klub Iaido Renshinkan.

 

Wszystkie osoby chcące rozpocząć swoją przygodę z japońskim sztukami walki serdecznie zapraszamy na treningi!


Projekt i wykonanie: tael.pl